Kadra

Wykładowcy zajęć teoretycznych to cenieni pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UW, a także osoby wykonujące zawody prawnicze.

Prawo administracyjne
dr Ewa Stefańska
(Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW)

Prawo konstytucyjne
dr Zbigniew Gromek
(Instytut Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW)

Prawo upadłościowe i naprawcze
dr Wiesław Opalski
(Rektor WSAP w Ostrołęce)

Prawo karne
dr Magdalena Błaszczyk
(Instytut Prawa Karnego WPiA UW)
SSO Barbara Piwnik

Postępowanie karne
doc. dr Hanna Gajewska – Kraczkowska
(Instytut Prawa Karnego WPiA UW)
SSO Barbara Piwnik

Kodeks spółek handlowych
doc. dr Jerzy Modrzejewski
(Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW)

Prawo pracy
dr Monika Latos-Miłkowska
(Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW)
SSN Katarzyna Gonera

Prawo Unii Europejskiej
dr Anna Zawidzka
(Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW)

Prawo publiczne gospodarcze
dr Dariusz Szafrański
(Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW)