Materiały

Materiały dydaktyczne, które nasi wykładowcy przygotowują dla uczestników kursu, przesyłamy drogą mailową lub dostarczamy w formie drukowanej na zajęcia.

Są to materiały z następujących dziedzin prawa:

 • prawo konstytucyjne,
 • prawo pracy,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo administracyjne materialne,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń,
 • postępowanie karne
 • prawo handlowe (prawo spółek),
 • prawo cywilne spadkowe,
 • prawo Unii Europejskiej.

Materiały obejmują informacje powtórzeniowe oraz praktyczne kazusy.

Uczestnikom Kursu przekazywane są również:

 • testy z egzaminów wstępnych z lat ubiegłych w zestawieniu tematycznym wraz z odpowiedziami.

Materiały te są opracowywane przez wykładowców specjalnie na potrzeby kursu.