Cele kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (adwokacką, radcowską, notarialną, sędziowską i prokuratorską).

Program kursu został dostosowany do wymagań obowiązujących kandydatów na aplikacje prawnicze. Oznacza to, że kurs:

  • zakłada omówienie najważniejszych aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminach wstępnych na poszczególne rodzaje aplikacji,
  • został oparty na analizie testów egzaminacyjnych z poprzednich lat.

W programie kursu przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne pozwalają na przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Zajęcia praktyczne pozwalają lepiej zrozumieć omawiane przepisy i na długo zapamiętać schematy myślenia prawniczego, przez co ułatwiają wskazanie prawidłowej odpowiedzi na pytania testowe nawet wówczas, gdy kandydat nie pamięta dokładnie przepisu, którego dotyczy pytanie. Ponadto są to zajęcia przydatne w przygotowaniu do części praktycznej egzaminu na aplikację ogólną (sędziowsko-prokuratorską).

Poniżej szczegółowy opis poszczególnych rodzajów zajęć i wskazanie bloków tematycznych.

1. Repetytoria teoretyczne

Zajęcia o charakterze repetytoryjnym mają na celu przypomnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników Kursu z dziedzin prawa objętych egzaminami na aplikacje. Wykłady prowadzone są przez cenionych wykładowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, będących jednocześnie doświadczonymi praktykami w swoich dziedzinach prawa. Organizatorom Kursu zależy bowiem, by prowadzone przez wykładowców repetytoria nie były zwykłym powtórzeniem akademickiego wykładu, ale spotkaniami, w trakcie których ukazane zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania prawa. Doborowe grono wysoko ocenianych wykładowców oraz duży wymiar zajęć repetytoryjnych pozwalają na niezwykle solidne powtórzenie obowiązującego do egzaminów materiału.

2. Zajęcia praktyczne

Zajęcie praktyczne mają na celu doskonalenie umiejętności rozwiązywania kazusów i sztuki argumentacji prawniczej. Nabycie tego typu umiejętności jest cenne dla każdego, kto aspiruje do wykonywania wybranego zawodu prawniczego. Jednak w szczególności jest to atrakcyjne dla kandydatów na aplikację sądową (sędziowską i prokuratorską), których obowiązuje egzamin wstępny składający się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych, a także sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Warsztaty z przygotowywania pism procesowych

Warsztaty z przygotowywania pism procesowych w sprawach cywilnych i karnych mają na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie praktycznych aspektów wykonywania zawodów prawniczych. Pozwolą ułatwić późniejsze wywiązywanie się z obowiązków aplikantów prawniczych.

Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest przystąpienie do egzaminu pisemnego (w formie testu symulacyjnego egzamin wstępny na aplikacje, odpowiadającego standardom testów wstępnych na aplikacje).