Opłata za kurs

Uprzejmie informujemy, że opłata za kurs w wysokości 3.000 zł powinna zostać wniesiona do dnia 31 grudnia 2012 r. na rachunek bankowy:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Bank Millennium S.A. 22116022020000000060848799

31 października 2013