W razie otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających liczbę miejsc dostępnych w ramach kursu, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W razie otrzymania zbyt małej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu. W tym drugim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot dokonanej opłaty.

05 grudnia 2012